YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İşveren/Yönetici Anketi

YTÜ Harita Mühendisliği Bölümü lisans programının sürekli geliştirilmesini sağlayan sistemin en önemli parçalarından biri, mezunlarımızın işvereni/yönetici olan siz paydaşlardan görüş almaktır. Bu amaçla, iki adet anket geliştirilmiştir. Bu anketlerin ilki programın çıktıları ile ilgilidir. Program çıktıları; mezunların lisans öğrenimleri sonucu edindikleri bilgi, beceri ve davranışlardır. Ankete vereceğiniz yanıtlar 1 senelik mezunlarımız ile ilgili topladığımız diğer bilgiler ile birleştirilecek ve iç çevrimimizi tamamlamamıza destek olacaktır. İkinci anket eğitim amaçları ile ilgilidir. Eğitim amaçları, mezunlarımızın mezuniyetlerini izleyen 3-5 yıl içinde erişmeleri beklenen mesleki hedeflerini tanımlamaktadır. Amaçlar, program paydaşlarımızın gereksinimleri göz önünde bulundurularak saptanmıştır. Programımızın sürekli gelişimi için verdiğiniz katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ederiz.

Adı :
Soyadı :
Telefon :
Mesleğiniz :
e-mail :
Mezun olduğunuz Üniversite :
Çalıştığınız İşyeri :
Mezuniyet yılı :
Göreviniz :
Program I/II Öğretim :
İşyerinizde görevli mezun sayımız :
Son 1 yılda üniversiteyi bitirmiş mezunlarımızın sayısı :
Son 3-5 yılda üniversiteyi bitirmiş mezunlarımızın sayısı :
Mezunlarımız sizin denetim/yönetiminizde mi çalışıyor? :
Önerileriniz :